Hur får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning registreras av ett kreditupplysningsföretag när en obetald skuld hamnar i Kronofogdens register. Det är därför viktigt att betala sina räkningar i tid, eller bestrida felaktiga räkningar så fort som möjligt.

En betalningsanmärkning försämrar kreditvärdigheten vilket gör att det kan bli svårare att få lån och köpa saker på avbetalning. Det kan även försämra chanserna att få hyra en lägenhet. En betalningsanmärkning ligger kvar i systemet hos kreditupplysningsföretagen i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag.

Vilka är stegen innan man får en betalningsanmärkning?

Om man missar att betala en räkning får man inte en betalningsanmärkning direkt. Utan man får påminnelser från både företaget man är skyldig pengar och ett inkassoföretag innan ärendet skickas vidare till Kronofogden.

1. Företaget skickar ut en påminnelsefaktura

Efter det att sista datumet för en betalning passerat skickas det vanligtvis en nya avi ut med en påminnelse om att betalningen är försenad och ett nytt datum då räkningen ska vara betald. På påminnelsefakturan tillkommer även en påminnelseavgift på ca 25 till 60 kronor.

2. Ärendet skickas till inkasso

Betalar man inte påminnelsefakturan i tid så skickas fakturan vidare till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget skickar då ut en ny påminnelse med skulden, samt en inkassoavgift på högst 180 kronor.

3. Ärendet skickas till Kronofogden

Om inte inkassoföretaget erhåller betalningen i tid så skickar de ärendet vidare till Kronofogden som då skickar ut ett förläggande som man har 10 dagar på sig att bestrida. Gör man inte det kan Kronofogden besluta om ett utslag, något som betyder att man måste betala skulden. Detta registreras då som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen och ligger kvar i deras system i tre år.

Därför är det väldigt viktigt att bestrida fakturan om man anser att den är felaktig. Om ärendet går till Kronofogden så kan man även bestrida föreläggandet för att undvika en betalningsanmärkning. Kronofogden kan nämligen inte besluta om ett utslag om man bestrider föreläggandet.

Får man en betalningsanmärkning hos Kronofogden?

När ett ärende går till Kronofogden så skapas ett föreläggande som antingen ska betalas eller bestridas. Om det inte bestrids i tid kan Kronofogden besluta om ett utslag där man blir tvungen att betala skulden.

När skulden registreras i Kronofogdens register kan kreditupplysningsföretagen hämta den informationen om skulden, vilket resulterar att de registrerar en betalningsanmärkning i deras system, det är alltså inte Kronofogden som registrerar en betalningsanmärkning, utan det är kreditupplysningsföretagen.

Hur länge har man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning ligger kvar i kreditupplysningsföretagens register i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag. Det är viktigt att vara medveten om att en betalningsanmärkning ligger kvar i kreditupplysningsföretagens register trots att man betalat av sin skuld hos Kronofogden.

Vilket gör att det inte är möjligt att bli av med en betalningsanmärkning i förtid.

Hur tar man bort en felaktig betalningsanmärkning?

För att bli av med en felaktig betalningsanmärkning behöver man kontakta Kronofogdemyndighetens rättelseteam och begära rättelse om att skulden i deras register är felaktig. Om detta blir beviljat så rättar Kronofogdemyndigheten uppgifterna som sedan automatiskt skickas vidare till kreditupplysningsföretagen som sedan tar bort betalningsanmärkning ur sina system.

Sammanfattning

Man får en betalningsanmärkning när en obetald skuld registreras hos Kronofogden. När skulden är registrerad hos Kronofogden så delas den informationen med kreditupplysningsföretagen som registrerar den som en betalningsanmärkning i sina register.

Det går inte att bli av med en betalningsanmärkning i förtid genom att betala skulden, utan den ligger kvar i registret i 3 år för privatpersoner och 5 år för företag. Det är dock möjligt att begära rättelse hos Kronofogdemyndigheten om man anser att skulden i deras register är felaktig.